Byliny pro zdraví

Články - Part 3

Cesmina ostrolistá, magická bylina Ilex aquifolium

Cesmina ostrolistá, magická bylina Ilex aquifolium

Anglicky se cesmína řekne „holly“ – tedy svatý. V keltských jazycích, cesmína je "Celyn" ve velštině a "cuilleann" v irštině. Botanický název "Ilex" byl původní latinský název pro dub cesmínovitý, který je často s cesmínou zaměňován, protože listy obou jsou velmi podobné.
Aronie – černý jeřáb

Aronie – černý jeřáb

Ptají-li se mně moji pacienti, co by měli pěstovat na zahradě za léčivé rostliny, jmenuji vždy na předním místě aronii – černý jeřáb (Aronia melanocarpa), neboli temnoplodec černý.
Podzimní deprese se blíží

Podzimní deprese se blíží

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Označení “deprese“ pochází z latinského deprimere – složeniny slov de (dolů) + primere (tlačit).
Duše a tělo jedno jsou – psychosomatika

Duše a tělo jedno jsou – psychosomatika

O vzájemném vlivu nemocí tělesných na naši psychiku a psychických problémů na naše tělo už konečně nepochybuje ani většina klasicky vzdělaných lékařů. Sice tuto myšlenku nedokážou ve velké většině správně uchopit a aplikovat ve své medicínské praxi, ale buďme vděčni i za to málo, co se v jejich myslích změnilo.
Léčebný čaj se musí správně připravit!

Léčebný čaj se musí správně připravit!

Mezi svými klienty se stále setkávám se špatnou přípravou léčebných bylinných čajů, případně se špatným užíváním těchto čajů. Je samozřejmé, že pokud něco špatně připravím nebo špatně užívám, nebude to účinkovat tak, jak by mělo.
Zelenina pro zimní období

Zelenina pro zimní období

Nejzdravější zelenina s nejširším spektrem účinku  je – zelí. Bílé, červené, syrové i kysané. Zimní období je ideální doba pro konzumaci tohoto rostlinného zázraku.